Sastre Massip, Joan

Tornar al llistat

Selva, 27/09/1868
Prev. 14/03/1891
Def. 24/11/1933
Havent fet dos cursos de Teologia al nostre Seminari i havent rebut la clerical Tonsura, en el mes de Setembre de 1888 es presentà a unes oposicions que hi havia a Oriola per a Primatxer i aconseguí la plaça. Allà fou ordenat prevere dia 14.03.1891. Dia 02.06.1892 deixa el Benefici d’Oriola, ve a Mallorca i fou nomenat Setmaner i Adscrit a la nostra Catedral.Dia 09.03.1892 feia Títol de patrimoniperquè deixava el Benefici valencià. Dia 23.06.1899 fa oposicions de Primatxer a Mallorca i les guanya, deixant de ser Adscrit i començant a gaudir d’un Benerfici del Concordat, que gaudí fins el 1928 que deixà l’ofici de primatxer i començà a gaudir d’un Benefici de Gràcia i posteriorment fou dispensat d’assistència degut a la poca salut que tenia. BOBM 1933, 484. AC 1627. Darder S0262.