Barceló Pastor, Antoni

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1889
Prev. 14/12/1913
Def. 18/08/1952
Començà els estudis eclesiàstics a Mallorca i les acabà a La Serena (Xile), Fou ordenat Prevere a Mallorca dia 14.12.1913 i passà a treballar pastoralment a Xile, com a “Cura de la parroquia de la Merced, adscrito a la Catedral y Capellán de la iglesia del Tránsito de La Serena”. Retornà a Mallorca l’any 1921 romanent com Adscrit a la parròquia porrerenca, guanyant el Benefici de Primatxer per a la parròquia de Porreres l’any 1936. Morí a Porreres el 18.08.1952 BOBM 1952 pàg. 420 Fiol Nº 90. BOBM 1936, 73.