Sastre Palau, Gabriel

Tornar al llistat

Muro, 12/02/1866
Prev. 22/03/1890
Def. 25/11/1941
Fou ordenat prevere dia 22.03.1890. Dia 14.01.1887 feia son Títol de Patrimoni. Aquests anys d’estudiant ajudà a l’obra del Diccionari, encarregant-lo Mn. Alcover de la corresponsalia de Muro. Dia 01.12.1892 rebia el nomenament de Vicari de Muro i el regentà fins l’any 1932. De 1893 a 1910 tingué el càrrec de Rector de l’antic Convent de Mínims. BOBM 1941, 453. Darder S0268. HdC 1942, 219.