Sastre Puigserver, Antoni

Tornar al llistat

Selva, 24/09/1873
Prev. 17/12/1898
Def. 03/08/1952
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 18.03.1897 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercint el ministeri a Selva tenia cura de la feligresia de Biniamar i l’any 1908 el nomenen Vicari in Capite d’aquella feligresia. Dia 01.07.1909 passa a la diòcesi de Santa Fe (Argentina), exercint el ministeri com Vicari en la parròquia de Ntra. Sra. del Rosario i després Rector en la parròquia de Villa Canís. L’any 1916 retorna a Selva i és el Director espiritual de la Congregació del Cor de Jesús, l’any 1923 era nomenat Vicari de Selva i l’any 1926 donà el solar perquè es pogués edificar l’ermita de Jesucrist Rei (Selva). Retornà a La Plata i el nomenen Rector de Necochea, passant posteriorment a la diòcesi de Bahía Blanca, on el nomenaren Rector de J.N. Fernández, on morí. BOBM 1953, 226. Fiol 1026. Darder S0269.