Sastre Rigo, Miquel

Tornar al llistat

Santanyí, 17/08/1868
Prev. 03/04/1897
Def. 30/01/1940
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, dia 10.12.1894 feia son Títol de Patrimoni. Dia 03.04.1897 rebia l’ordenació sacerdotal. Dia 01.07.1897 rebia el nomenament de Vicari de Santa Maria del Camí, on hi restà fins el 07.01.1904 que rebia el nomenament de Vicari de Santanyí, càrrec que tindrà fins l’any 1935 que, per raons de salut, en renuncià. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1915 rebia el nomenament de Notari eclesiàstic d’aquell Arxiprestat i en el mes de gener de 1916 el d’Obrer de Sant Antoni, essent el padrí de la novella imatge que es beneïa. BOBM 1940, 74. Sunyer 272. Darder S0271. HdC 1940, 221.