Sastre Sastre, Antoni

Tornar al llistat

Randa, 01/01/1860
Prev. 18/11/1886
Def. 19/12/1925
Després d’haver fet els estudis amb el Vicari a Randa, passà al Seminari i dia 07.11.1884 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 18.11.1886, quedant Adscrit a La Seu (30.09.1890) Dia 10.05.1898 demanava permís per anar un any a Argentina i l’any 1899 demanava un permís per a vuit anys. L’any 1906 demana, des de La Plata, que li allarguin el permís. L’any 1910 era Vicari del poble General Pinto i demanava pròrroga. Dia 30.08.1918 demanava un permís per a deu anys. Retornà a Mallorca i morí a Randa. BOBM 1928, 178. Fiol 1028. Darder S0274.