Saurina Corró, Bartomeu

Tornar al llistat

Inca, 03/08/1911
Prev. 15/06/1935
Def. 26/07/1983
Fou ordenat prevere dia 15.06.1935. De 1935 a 1938 fou el Vicari in Capite de Biniamar. De 1938 a 1945 Vicari de Lloseta. El 1945 fou nomenat Vicari de Selva, on hi restà fins el 1962 que fou nomenar Vicari de la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca, on morí. BOBM 1983, 437. Darder S0283.