Sbert Thomàs, Monserrat

Tornar al llistat

Llucmajor, 14/07/1866
Prev. 19/12/1891
Def. 25/07/1945
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Havia fet Títol de Patrimoni dia 09.12.1889. Essent Diaca féu oposicions a un Benefici que hi havia vacant a la Seu. Per Reial Decret de 24.02.1892 fou nomenat Capellà del Lazaret de Maó, ocupant el càrrec fins el 03.07.1896, que fou nomenat Ecònom de la parròquia de Ribatejada (Madrid). Aquí estant féu oposicions a Capellà Castrense, ingressant al cos dia 14.09.1898. Dia 19.06.1923 es llicencià en Teologia al Seminari de Toledo. En el mes de Juliol de 1926 es jubilà. Obtingué diferents condecoracions militars. BOBM 1945, 257. Darder S0287.