Seguí Janer, Jaume

Tornar al llistat

Randa, 01/01/1874
Prev. 17/12/1898
Def. 25/03/1933
Passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 17.05.1897 feia son Títol de Patrimoni per poder passar als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 01.04.1899 demanava permís per anar cinc anys a Amèrica (Argentina), on després de certs treballs pastorals, l’any 1905 fou nomenat Rector de Saladillo, on hi restà fins a la mort. El periòdic EL PUEBLO, comentant la seva mort en donava una elogiosa biografia, ja que havia aixecar un nou temple, el més gros de la diòcesi, on hi fou enterrat, i el Colegio del Niño Jesús dirigit per Religioses. BOBM 1933, 160. Fiol 1036. Darder S0310.