Seguí Mir, Pere Joan

Tornar al llistat

Palma, 20/05/1872
Prev. 03/04/1897
Def. 14/09/1940
Començà els estudis eclesiàstics al Seminari i dia 21.01.1896 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 03.04.1897. Tota la vida fou Adscrit a la parròquia de sant Nicolau, on hi tingué els càrrecs de Primatxer i Obrer del Santíssim. L’any 1901 fou nomenat Capellà de cementiri i el 1906 Secretari de la Societat de Socors Mutus del Clergat. A Palma hi ha un carrer amb el nom de Mn. Pere Seguí. Seria per a ell? BOBM 1940, 460. Darder S0316.