Serra Domingo, Macià

Tornar al llistat

Alcúdia, 27/08/1849
Prev. 20/09/1873
Def. 31/08/1909
Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 20.09.1873 Dia 09.09.1871 havia fet Títol de Patrimoni. Esmerçà tots els anys de son ministeri a sa Pobla, on morí. BOBM 1909, 157; Sa Marjal I, 179. Darder S0382.