Serra Ferrer, Joan

Tornar al llistat

Capdepera, 01/01/1854
Prev. 01/01/1887
Def. 00/00/0000
Prev. 1887. Dia 16.10.1900 demanava permís per anar tres anys a Puerto Rico. Sabem que l’any 1928 hi exercia el ministeri. Fiol, 1043.