Serra Juan, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 09/01/1850
Prev. 01/09/1872
Def. 05/12/1933
Després d’haver fet els estudis primaris a Palma, degut que la família estava molt unida als PP. Carmelitans, passà a Roma per entrar en aquesta família religiosa. Allà fou ordenat prevere dia 01.09.1872. Exercí allà el ministeri, però l’any 1875 el Govern d’Itàlia exclaustrà els religiosos i ell retornà a Mallorca per viure amb la família. Estava Adscrit en la parròquia de Sant Nicolau i posteriorment fou nomenat Vicari de El Terreno, on morí. BOBM 1933, 496. Darder S0390.