Serra Llodrà, Miquel

Tornar al llistat

Manacor, 18/04/1943
Prev. 16/06/1968
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis primaris al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 16.06.1968 fou ordenat prevere, començant l’exercici ministerial en la parròquia ciutadana de Sant Francesc de Paula. Hi restà fins el 1973 que passa de Rector a Sant Jordi, l’any 1983 fou elegit Arxiprest d’aquella zona. Dia 26.09.1986 fou nomenat Administrador parroquuial de Felanitx, fins que el 1987 en fou nomenat Rector. El 1986 havia estat nomenat Arxiprest d’aquella zona. El 1996 fou nomenat Rector de la parròquia de la Resurrecció (Palma) afegint-hi la parròquia de sant Francesc de Paula l’any 2013. El 2009 fou nomenat Director Espiritual del Seminari Major i Menor. El 1969 publicà el cançoner Alabad, siervos a Dios, Al·leluia.