Vaquer Pons, Jordi

Tornar al llistat

Sineu, 01/01/1862
Prev. 15/06/1889
Def. 04/04/1918
Fou ordenat prevere dia 15.06.1889. Dia 20.10.1887 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Tota la vida restà Adscrit en la parròquia de Santa Eulàlia, celebrant tant en els antics temples dels PP. Mercedaris com en el dels Franciscans fins que foren ocupats de bell nou per aquets religiosos. BOBM 1918, 438 HdeC 1918, 06.