Barceló Servera, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 24/12/1858
Prev. 18/12/1886
Def. 18/09/1949
Fou Vicari de la parròquia de Porreres, on morí dia 18.09.1949 BOBM pàg. 386. BOBM 1878, 409; 1884, 382; 1885, 373; 1886, 412.