Servera Barceló, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
El BOBM 1928 sols diu que es Vicari de Porreres des de 1900.