Servera Blanes, Rafel

Tornar al llistat

Son Servera, 29/12/1940
Prev. 20/06/1965
Def. 00/00/0000
Començà l’exercici ministerial en la parròquia de Campos com Vicari, on hi restà cinc mesos. Exercí, també durant cinc mesos com Vicari de Capdepera. De 1966 a 1968 estudià a Comillas aconseguint la Llicenciatura en Teologia. De 1969 a 1971 passà a Brusel·les, a l’Institut Lumen Vitae per fer una llicenciatura en Catequesi i Pastoral. L’any 1972 passa a Baviera estudiant alemany per fer la tesi doctoral amb Jürguen, Moltmann, però el mateix 1972 passà a Mèxic, on durant 11 anys exercí de professor de Teologia a l’Institut Superior d’Estudis eclesiàstics i a l’Institut Teològic d’Estudis Superiors. Durant 4 anys va fer un Masster de Psicologia a la Universitat Iberoamericana de Mèxic D.F. L’any 1975 començà a exercir com psicoanalista i a fer-ne multitud de seminaris. L’any 1977 demana, a Mèxic estant, deixar el ministeri. El 1978 presenta la tesi de llicenciatura en Psicologia, el 1979 es casa a Chuhuahua (Mèxic) i el 1983 s’estableix a Mallorca. Ha donat a la impremta: 1997 Mirall de la memòria. Son Servera 1940-1950; 2000 El arte de la mirada oblicua. GEM XIX, 188; XXIII, 425. Reus I, 243; Fiol 1047. Mm 37, 36.