Vaquer Oliver, Jaume

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1839
Prev. 25/12/1869
Def. 31/12/1920
Fou ordenat prevere dia 25.12.1869. Dia 26.02.1866 havia fer son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Tota la vida restà Adscrit a la parròquia nadiua rebent l’encàrrec, el 1884, de tenir cura de l’església de l’Hospital. BOBM 1920, 451. Dasrder V0074.