Vaquer Obrador, Bartomeu

Tornar al llistat

Cas Concos des Cavaller, 03/01/1878
Prev. 20/09/1902
Def. 14/03/1937
Després d’haver fet els estudis al poble entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 16.04.1901 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 20.09.1902. Exercia el ministeri en la parròquia nadiua quan dia 29.07.1905 fou nomenat capellà de la filial de Sant Llorenç des Cardessar i dia 02.01.1906 era nomenat Notari Eclesiàstic d’aquell Arxiprestat. Dia 01.06.1907 fou nomenat Vicari in Capite de Pina, restant-hi fins dia 01.06.1910 que fou nomenat Vicari de la parròquia de Felanitx, rebent també l’encàrrec de fer de Primatxer. A la fi del mes de Maig de 1920 deixà Felanitx i passà a Roma, on hi residí durant dos anys. Retornat a Felanitx quedà com Adscrit a aquella parròquia, encomanat-li pujar al santuari de Sant Salvador per celebrar-hi missa tots els diumenges i festes, Morí a Felanitx, als 59 anys. La col·lecció “Coses Nostres” ha publicat dos escrits seus. Nº 162, 164. BOBM 1937, 208. Rosselló VIII, 403. Darder V0073.