Vaquer Nadal, Bernat

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1848
Prev. 20/09/1873
Def. 04/09/1912
Acabats els estudis primaris entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 27.09.1868 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 20.09.1873. Era Vicari de la parròquia de Sant Nicolau quan dia 01.12.1876 fou nomenat Vicari de la parròquia de sant Miquel, renunciant a aquesta Vicaria dia 01.01.1909. BOBM 1912, 359. Darfder V0071.