Vaquer Homar, Guillem

Tornar al llistat

Palma, 02/02/1949
Prev. 17/04/2005
Def. 00/00/0000
Després d’anys en el món del treball entrà al Seminari per fer els estudis eclsiàstics, essent ordenat prevere dia 17.04.2005 rebent el nomenament de Rector de Son Roca i dia 28.07.2006 hi afegia el de Consiliari de l’Acció Catòlica Obrera. L’any 2013 fou nomenat Delegat Episcopal de Caritas Diocesana. L’any 2015 fou nomenat Rector de l’Encarnació i Arxiprest de Palma II. Dia 16.06.2018 fou nomenat Delegat Episcopal de Càritas Diocesana.