Vanrell Ramis, Llorenç

Tornar al llistat

Lloret de Vistalegre, 25/07/1904
Prev. 12/03/1932
Def. 07/08/2002
Essent ja major entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Acostant-se el temps de l’ordenació, dia 14.04.1930 feia son Títol de Patrimoni. L’any 1931 entrà a la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors i com a tal fou ordenat prevere a Vic dia 12.03.1932. Restà deu anys en aquella Congregació essent, 4 anys, el Director de l’Escolania de Lluc i formador i altres 6 anys Director de l’escolania que a Artajona tenen els MSSCC. L’any 1941 passà al clergat secular. De 1942 a 1944 tingué cura de la feligresia del lloc de Ruberts. De 1944 a 1948 és l’Ecònom de Pina, per passar aquest any a Son Serra de marina cercant millorança en sa migrada salut. Al començament de 1958 prepararà una Missió per la nombrosa feligresia que es reunia a Can Picafort i en fou nomenat Rector. Treballà per edificar una església parroquial que fou aixecada al carrer dels anglesos. Hi restà fins el 1974 que li arribà la jubilació canònica. La feligresia agraïda cercà que li fos dedicat un carrer en aquella populosa parròquia i així va ser. De 1974 a 1995 va viure a la casa pairal que la família tenia a Costitx, fins que el 1995 passà a la residència parroquial de Sencelles, on li arribà la germana mort. Durant els anys del seu magisteri musical a Lluc i Artajona compongué diferents motets per ser cantats per aquelles escolanies. BOBM 2002, 258. GEM XXIII, 449. XXIV, 375. Darder V 0060.