Vanrell Ferriol, Guillem

Tornar al llistat

Sineu, 01/01/1842
Prev. 01/01/1868
Def. 23/11/1905
Estudiant al Seminari de Mallorca l’any 1861 demanà lletres dimissionàries per anar a ordenar-se a Amèrica i l’any 1868 era ordenat a Montevideo. Començà a exercir el ministeri com Teniente Cura de Candones fins l’any 1872 que passà de Cura Vicario de Sauce fins l’any 1874. De 1874 a 1889 fou el Cura Vicario de Rocha i de 1889 a 1892 ho tornà ser de Candones Retornat a Mallorca sabem que l’any 1904 tenia cura de l’església de Sant Joan de Malta. BOBM 1905, 239. Fiol 120. Darder V0055.