Vanrell Esteve, Jordi

Tornar al llistat

Sineu, 02/01/1903
Prev. 02/06/1928
Def. 01/01/1979
Fou ordenat prevere dia 02.06.1928. Participà al certamen amb els nº 1098, 1099 i 1100. Començà l’exercici del ministeri en la vila nadiua fins que l’any 1930 fou nomenat Vicari in Capite de Moscari, on hi restà fins el 1932, que anà d’Ecònom a Deià. L’any 1943 fou nomenat Ecònom de Bunyola, restant-hi fins el 1950, que passà a Sant Jordi. El 1957 era nomenat Vicari de Sineu, on li arribà la germana mort. BOBM 1979, 48. Darder V0054.