Vanrell Dalmau, Guillem

Tornar al llistat

Sineu, 14/09/1871
Prev. 30/05/1896
Def. 04/06/1942
Fou ordenat prevere dia 30.05.1896. De 1899 fins el 1906 fou el Custos de l’església de Sant Francesc (Palma), restant Adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia, també tingué cura de l’església del Temple, però sempre Adscrit a Santa Eulàlia i ocupant el càrrec de Primatxer. Quan a Sineu feren la nova Casa Santa va col·laborar pagant robes i teles. BOBM 1942, 227. Darder V0053.