Servera Fornés, Antoni

Tornar al llistat

Manacor, 03/05/1863
Prev. 22/09/1894
Def. 11/12/1936
Essent seminarista l’any 1886 escriví “Lo cant d’un mussol” obra que resta inèdita. Fou ordenat prevere dia 22.09.1894 rebent el nomenament de Vicari d’Alcúdia, on hi restà fins l’any 1900. Col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. De 1901 a 1907 treballà en la diòcesi de Santa Fe i dia 06.09.1905 el Bisbe d’aquella diòcesi deia que era el Capellà de la Colonia de Chabás i demanava que li donassin pròrroga. De 1907 a 1921 fou Adscrit a la parròquia manacorina i aquest any passà com Ecònom de Son Servera, on començà l’església nova. Dia 16.06.1933 per raons de salut presentava la renúncia de la Rectoria i passà a Manacor, on morí. BOBM 1936, 697; Fiol, 1048; Fuster 495. Darder S0347.