Servera Nebot, Antoni

Tornar al llistat

Son Servera, 01/01/1857
Prev. 10/03/1883
Def. 04/10/1928
Anant avançant en els estudis, dia 10.11.1880 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 10.03.1883, començant a exercir el ministeri en la parròquia nadiua com Adscrit i organista, fins que quan el seu germà Montserrat, el 1906, deixà Son Carrió per anar a Amèrica, ell fou el sucessor en aquella parròquia fins el 1913, que rertornà a Son Servera com Vicari i organista. Hi restarà tota la vida fins a la mort. BOBM 1928, 516 HdC 1928, 176. Darder S0353.