Servera Terrassa, Joan

Tornar al llistat

Artà, 15/11/1944
Prev. 20/06/1970
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis eclesiàstics passà a la Vall de Sóller on hi esmerçà un temps de prediaconat. Fou ordenat prevere dia 20.06.1970 De 1970 a 1978 exercí el ministeri a Africa. Retornat a Mallorca fou nomenat Vicari en la parròquia de la Mare de Déu del Roser (Palma). Dia 29.06.1990 fou nomenat Rector de Capdepera, restant en aquella comarca fins el 1992, que fou nomenat Vicari Episcopal per a la zona II, pertocant-li haver de donar ajudes a diferents parròquies per a moments provisionals: 1995 Sóller; 1999 Jesucrist Rei d’Inca. Dia 14.05.1999 fou nomenat Vicari Episcopal per Assumptes Econòmics i el 2007 Ecònom Diocesà. Dia 29.07.2011 deixava totes aquestes activitats i rebia el nomenament de Rector d’Artà i Colònia de Sant Pere. Dia 03.12.2012 rebia la distinció de Prelat d’Honor de Sa Santedat. Dia 10.12.2013 era nomenat Arxiprest de Llevant.