Simó Amengual, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1837
Prev. 21/09/1863
Def. 16/08/1908
Fou ordenat prevere dia 21.09.1863 Esmerçà tota la seva vida ministerial servint la parròquia de Santa Eulàlia. BOBM 1908, 311. Darder S0433. Tenia un germà Joan, prevere que havia fet Patrimoni dia 11.08.1860 i que morí als 47 anys, essent el Custos de l’església dels Socors, dia 07.01.1882 BOBM 1882, 15. Darder S0434.