Simonet Orell, Joan

Tornar al llistat

Consell, 01/01/1869
Prev. 24/09/1898
Def. 15/09/1945
Dia 10.03.1896 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 24.09.1898. Vivia a Biniali i era Adscrit a aquella feligresia i Notari Eclesiàstic de l’Arxiprestat de Binissalem. Dia 01.07.1915 era nomenat Notari de l’Arxiprestat d’Inca, amb residència en la parròquia de Santa Maria. Dia 12.12.1925 cessa com Rector de l’antic Convent de Mínims de Santa Maria i fou nomenat Vicari de la parròquia. BOBM 1945, 316. Darder S0439.