Simonet Vidal, Joan

Tornar al llistat

Palma, 01/09/1963
Prev. 24/06/1990
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis eclesiàstics anà a la Vall de Sóller com prediaca i allà fou ordenat prevere dia 24.06.1990. Restà a la vall fins que en cessà dia 01.07.1993, que passà a la Serra peruana: Cascas, Contumazá. Reternà el 1999 i dia 16 de Desembre fou incorporat a l’equip de preveres que treballava a la zona d’Artà, tenint cura de la feligresia de Capdepera, prest retornà al Perú fins que en el mes de Juliol del 2004 deixà el ministeri i passà a viure a Mallorca.