Sitjar Picornell, Rafel

Tornar al llistat

Manacor, 10/11/1863
Prev. 04/06/1887
Def. 02/12/1944
Havia fet el Batxillerat a Manacor quan entrà al Seminari. Fou ordenat prevere dia 04.06.1887. Dia 15.10.1885 feia son Títol de Patrimoni. Començà son exercici ministerial com Vicari in Capite de Ses Salines fins el 1890 que retornà a Manacor i tenia cura de la feligresia de Sant Llorenç. El 1900 passà com Ecònom de Santanyí, i el 1901 en fou nomenat Rector, duent a terme unes significatives obres a l’ermirta de Consolació i començà la restuaració de la Capella de Roser. Fou col·laborador amb Mn. Alcober per a l’obra del Diccionari. L’any 1913 participà a les oposicions que hi hagué i li pertocà la parròquia de Sóller. Restaurà el temple parroquial aixecant, amb l’ajuda dels arquitectes que havien traballat en la reforma de la Seu, la nova façana del temple parroquial, restaurà l’Orgue i en les festes de Sant Bartomeu de 1938 fou declarat Fill Adoptiu de Sóller. BOBM 1944, 440. Fuster 503. Sunyer 259-268. HdC 1944, 24. Darder S0465.