Sitjar Sitjar, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 24/10/1877
Prev. 31/03/1900
Def. 12/08/1948
Després d’haver fet el Batxillerat a l’Institut, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 07.09.1898 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors, Dia 31.03.1900 era ordenat prevere. Aconseguí el títol de Mestre de Primer Ensenyament. Dia 23.12.1905 era nomenat Rector de l’església de Sant Antoniet. De 1918 a 1920 fou Ecònom de la parròquia de Sant Nicolau. De 1920 a 1926 Ecònom de la parròquia de Santa Creu, i acabant aquest ministeri assumí el càrrec de mestre de l’escola d’aquella parròquia. L’any 1932 fou Nomenat Ecònom de la parròquia de Sant Miquel, a instàncies i amb diners seus es bastí el temple i Convent de Sant Rafel. L’Ajuntament de Palma dia 16.06.1950 li dedicà el Carrer del Reverend Francesc Sitjar. BOBM 1948, 386. GEM XVI, 314. Darder S0468.