Socias Serra, Gabriel

Tornar al llistat

Sa Pobla, 10/07/1877
Prev. 21/09/1907
Def. 21/09/1907
Féu Títol de Patrimoni dia 08.08.1906. Fou ordenat dia 21.09.1907. Cantada la Missa Nova dia 29 de Setembre, morí al cap de 20 dies. Essent seminarista fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1907, 376. Darder S0481.