Soler Serra, Baltasar

Tornar al llistat

Sa Pobla, 18/05/1927
Prev. 31/05/1952
Def. 06/01/2011
Fou ordenat prevere dia 31.05.1952, començant l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia de Lloseta, fins que l’any 1956 fou nomenat Viari in Capite de Biniamar. El 1957 era nomenat Professor i Prefecte de disciplina del Seminari, on hi restà fins l’any 1969, any que fou nomenat Vicari de la parròquia de Santa Maria la Major (Inca). Dia 29.06 fou nomenat Capellà del Monestir de Sant Bartomeu, càrrec que tingué fins l’any 1997 que li arribà la jubilació. BOBM 2011, 43. Darder S0502.