Suasi Morell, Pere

Tornar al llistat

Manacor, 23/03/1894
Prev. 21/12/1918
Def. 08/09/1968
Després d’haver fet els estudis a Manacor entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. L’any 1912 aconseguí una beca al Col·legi de la Sapiència i així alleugeria l’economia familiar. Passà a Roma per estudiar a La Gregoriana i allà fou ordenat prevere dia 21.12.1918. Dia 02.08.1917 feia son Títol de Patrimoni. L’any 1919 tragué el títol de Batxiller a l’Institut palmesà i entre 1930 a 1935 feu els estudis de Magisteri. L’any 1919 exercí el ministeri a Biniaraix. L’any 1920 participà a les oposicions a Rectoria i li pertocà la parròquia de Deià. L’any 1930 fou nomenat Ecònom d’Andratx. El 1940 fou nomenat Arxiprest de Calvià, essent Rector d’Andratx. El 1947 passà de Rector a Llucmajor fins el 1953 que passà de Vicari en la parròquia de Jesucrist Rei de Manacor, per esdevenir-ne Rector el 1955. L’any 1967 li arribà la jubilació canònica, restant a Manacor. BOBM 1968, 301. Fuster 505. Darder E0524.