Suau Puig, Teodor

Tornar al llistat

Palma, 06/06/1947
Prev. 13/06/1971
Def. 00/00/0000
Després de fer els estudis al Col·legi La Salle passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, essent ordenat prevere dia 13.06.1971. Passà a Roma per fer una llicenciatura en Sagrada Escriptura en el Pontifici Institut Bíblic, d’on retornà el 1974, que passà com Vicari a la parròquia de l’Encarnació. L’any 1978 fou nomenat Consiliari Diocesà del MUEC i el 1981 Delegat de Formació pels Ministeris. De 1981 a 1990 Rector del Seminari Major. 1990-1991 Responsable de l’etapa prediaconal. 1990-1996 Director del CETEM. 1991 Vicari de sant Miquel. 1996-2011 Delegat Diocesà d’Apostolat Seglar. 1999 Delegat de Reflexió Teològica i Pastoral i Director del CETEM. Rector de la parròquia de Sant Jaume. 2002 Canonge. 2010 Vicedegà. 2017 Degà. Ha donat a la impremta: 1998 Jesucrist ens allibera perquè és el Fill del Déu-Amor; 1990 La tomba buida; 1991 De Cafarnaüm a Jerusalem; Germana dels ulls tranquils; Sor Francinaina Cirer: una vida para los demás; 1992 Aprendre a viure; 1994 Més important que la meta és el camí; 1996 Al final, l’amor; Les dones de l’evangeli de Marc; 1997 Sant Joan, l’últim profeta; 1998 La gerra ran del camí; 1999 amb altres autors La pregària, diàleg entre Déu i l’home; Exodo in Nuevo Diccionario de Catequética; 2002 Abraham, l’home del camí; 2004 Del caos al cosmos: Lectura de Gènesis 1-11; 2009 Ramon Llull, miracle i misteri; 2010 Novena al Beat Ramon Llull; 2014 Llegir l’Evangeli; 2016 Les històries de la Bíblia que ens conta la Seu. 2017 La fidelitat a la terra. Meditacions sobre el llibre de la Bíblia Eclesiàstés-Cohelet. GEM XV, 48.