Sureda Matas, Jaume

Tornar al llistat

Felanitx, 04/01/1882
Prev. 22/06/1906
Def. 28/02/1945
Dia 11.02.1905 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 22.06.1906 era ordenat prevere, quedant Adscrit tota la vida a la parròquia nadiua. L’any 1915 fou nomenat Capellà de les Religioses Trinitàries i tenia cura de la seva església. Dia 05.08.1930 fou nomenat Consiliari de l’Associació de Pares de Família. Morí a Felanitx. BOBM 1945, 53. Rosselló VIII, 395. Darder S0567.