Sureda Sancho, Pere Josep

Tornar al llistat

Artà, 07/05/1860
Prev. 19/12/1891
Def. 14/10/1932
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 21.06.1889 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 19.12.1891 era ordenat prevere. Tota la vida fou Adscrit a la parròquia nadiua, tenit cura, durant 32 anys, els diumenges i festes, d’anar a la Colònia de Sant Pere a celebrar la Missa pels residents, fins que aquella església fou erigida Vicaria in Capite. A Artà era el Rector de l’església de Santa Catalina. BOBM 1932, 500. Darder S0575.