Borràs Rullan, Jaume

Tornar al llistat

Sóller, 01/01/1879
Prev. 12/08/1903
Def. 01/01/1954
Havia fet títol de Patrimoni dia 24.04.1902. Passà a Roma on es doctorà en Filosofia i Teologia. Retornat a Mallorca (1906) treballà en el camp del Lul·lisme. Publicà 1908 María Santíssima y el Romano Pontífice en las obras del Beato Ramon Llull; 1909 A propósito del último libro del Rdo. Sr.D. Salvador Bové; 1909 Espíritu del Beato Ramón Llull; 1915 Vida popular del Beato Ramón Llull; (reedició facsimil 1998). 1915 Un sexto sentido: el “Affatus”; 1915 Origens del lulisme; 1916 Sistema científico Luliano; 1918 Lulismo; El Bisbe Campins tenia un gran interès que el procés de Canonització de Llull anàs endavant, per això li encarregà la ‘Relatio revisionis seu examinis authenticorum scriptorum servi Dei Raimundi Lulli’ per enviar a la Cúria Romana, com també ‘Ramon Llull y el Racionalismo’. L’any 1920 abandonà el sacedoci i emigrà de Mallorca. L’any 1927 publicà Estudio del conocimiento humano. Morí a Madrid l’any 1954. GEM II, 221