Tauler Tauler, Antoni

Tornar al llistat

Felanitx, 01/07/1844
Prev. 24/04/1870
Def. 01/01/1916
Dia 26.06.1869 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 24.04.1870. Era Patge del Bisbe Salvà. Dia 16.05.1870 rebia el nomenament de Vicari de Felanitx. Dia 01.07.1894 passava com Vicari de la parròquia de Santa Eulàlia. Dia 12.01.1900 demanava permís per passar cinc anys a Amèrica. L’any 1906 sabem que hi era, però l’any 1913 ja era Vicari en la Vicaria in Capite de Porto Colom (Felanitx). Tingué cura de l’edificació de l’actual temple parroquial, seguint els plànols fets per Pere d’Alcàntara Penya. Morí a Porto Colom. L’Ajuntament de Felanitx posà el seu nom a un carrer d’aquest lloc turístic. Fiol 1080. Rosselló VIII, 397. Darder T0014.