Valls Pomar, Andreu

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1873
Prev. 21/09/1901
Def. 03/03/1925
Dia 22.09.1887 feia l’examen per poder entrar al Seminari i començar els estudis eclesiàstics. Acostant-se el temps de les ordenacions, dia 19.06.1899 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 21.09.1901. Tota la vida va servir la feligresia de la paqrròquia de santa Eulàlia, restant Adscrit a aquella parròquia. BOBM 1928, 178. Darder V0045.