Vallespir Riera, Miquel

Tornar al llistat

Manacor, 28/06/1925
Prev. 10/06/1951
Def. 25/02/2006
Acomplerts els estudis eclesiàstics fou ordenat prevere dia 10.06.1951 i el mateix any ja era l’Ecònom de Cas Concos, on hi restà fins el 1961. De 1961 a 1971 fou el Rector de Montuïri. El 1971 passà a Porto Cristo, on hi restà fins el 1984. Són anys que organitzà, amb mestre Francesc Ramis, els concursos de grups corals que cantaven el Nadal. De 1984 a 1986 fou el Rector d’Ariany, però tenint vertaders problemes de salut hagué de deixar la parròquia. BOBM 2006, 172. GEM XIII, 379 i XIV, 181; Fuster 535. Darder V0040.