Terrassa Salom, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 09/01/1932
Prev. 20/12/1958
Def. 00/00/0000
Els anys de formació i d’estudi en el seminari participà en el certamen amb els nº 1071 i 1072. Fou ordenat prevere dia 20.12.1958 començant a exercir el ministeri com Vicari de Campos, on hi restà fins el 1965, treballant fermament tant en la Congregació Mariana com en el Col·legi parroquial de segon ensenyament. De 1965 a 1974 fou Vicari de la parròquia de sant Josep Obrer i estudià la carrera de Magisteri. El 1974 deixà el ministeri. Reus I, 243. Darder T0033.