Tomàs Coll, Joan

Tornar al llistat

Llucmajor, 29/06/1885
Prev. 23/09/1911
Def. 19/11/1971
Mentre feia els estudis eclesiàstics, per poder rebre els Ordes Majors, dia 04.07.1910 feia son Títol de Patrimoni. Dia 23.09.1911 rebia l’ordenació sacerdotal, quedant Adscrit en la parròquia nadiua, fins que dia 30.09.1914 fou nomenat Vicari de Bunyola. L’any 1018 fou nomenat Rector d’Estellencs, però hi restà poc temps, ja que dia 31.12.1018 fou nomenat Adscrit en la parròquia de Llucmajor i Rector del Santuari de Gràcia. El 1933 rebé el nomenament de Vicari de Llucmajor. BOBM 1971, 289. Darder T0056.