Tomàs Puigserver, Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 06/03/1877
Prev. 19/09/1903
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere dia 19.09.1903 Dia 01.02.1902 feia Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia nadiua treballant en el Círcol d’Obrers Catòlics com Consiliari. Passà a Son Espanyolet per tenir cura de la Comunitat de Religioses del Sagrat Cor. Dia 03.09.1921 havent participat a les Oposicions a Rector que obrí el Bisbe Domenech, fou nomenat Rector de Campos, tenint cura de fer múltiples obres al nou temple: Capelles., Imatges, quadres... dedicant força temps a la catequesi als Infants. El 1930 era nomenat Beneficiat a la Seu. BOBM 1970, 440. Reus, I, 138. AC1667. Darder T0067.