Tomàs Sabater, Joan Maria

Tornar al llistat

Palma, 07/12/1896
Prev. 14/06/1919
Def. 04/05/1966
Ja de petit mostrà molta afició a la Música i entrant al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, l’any 1913 ja fou nomenat organista suplent de la Seu. Participà en el certament presentant el nº 1073. Fou ordenat prevere dia 14.06.1919, quedant Adscrit a la Seu. Estudià harmonia i contrapunt a Barcelona amb Eusebi Daniel Campalans i Joaquim Mas i Serracant. De 1924 a 1928 fou l’organista suplent de La Seu, fet que el possibilità anar a París per estudiar orgue amb Jean Huré i fer concerts a Barcelona, València, Sant Sebastià i París. Propicià la creació de diferents grups musicals, seccions d’investigació i la Capella Clàssica. El 1936 signà la Resposta al Missatge dels catalans. Col·laborà en diferents revistes musicals: Tesoro Sacro Musical; Ritmo; Revista musical catalana; The Chesterian; Musical Opinion; Musique; L’orgue et les organistes; La Revue Musicale... i era considerat un dels millors crítics musicals europeus. Fundà i dirgí les revistes Philarmonia (1929-1936) Pax et ars (1946-1947). Creà tot el moviment que hi hagué referent a l’estada de Chopin a Mallorca i la cel·la nº 2 de la Cartoixa de Valldemossa. El 1934 fou nomenat professor interí del Conservatori de Música i posteriorment en fou nomenat Director. Escriví, 1928, la Biografia del bisbe Perelló quan el feren Fill Il·lustre de Palma. Pastoralment ajudava a la parròquia de El Terreno. Rebé la Medalla d’Alfonso X el Sabio, l’Ajuntament de Palma li dedicà un carrer i el proclamà Fill Il·lustre. BOBM 1966, 157. GEM XVII, 186. Darder T0070.