Tomàs Veny, Pere Antoni

Tornar al llistat

Porreres, 22/02/1859
Prev. 20/09/1890
Def. 21/11/1932
Després de les primeres lletres al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 01.08.1887 feia son Títol de Patrimoni i fou ordenat prevere dia 20.09.1890. De 1891 a 1893 fou el Custos de l’església de Pòrtol. Dia 06.10.1893 rebia el nomenament de Vicari de Sant Marçal i aquí estant, dia 16.03.1895 fou nomenat Notari de l’Arxiprestat de Binissalem. L’any 1896 deixà tots aquests càrrecs i retornà a Porreres com prevere Adscrit, restant-hi fins a la mort. BOBM 1932, 547. Darder T0077.