Tomàs Vicens, Miquel

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1866
Prev. 01/01/1894
Def. 07/09/1903
Obtingué la beca que havia fundat el Bisbe Mateu Jaume Fou ordenat Prevere en el mes de Març de 1894. Romangué tota la vida en el Seminari suplint els diferents Catedràtics. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. El 1896 fou nomenat professor de Llatí i de Castellà. El 1901 Professor de Llatí, Retòrica i Poètica. BOBM 1903, 355. Darder T0078.